Nyhed 24. marts 2023

Det unikke biodiversitetsprojekt LIFE Orchids på Østmøn har opstået finansiel støtte fra EU’s LIFE Fond og en række andre fonde på knap 40 millioner kroner.

279556169 374080877984998 7512455109268758249 N

40 millioner kr. til unikt biodiversitetsprojekt

 

Projektet LIFE Orchids har opstået finansiel støtte fra EU’s LIFE Fond og en række andre fonde på knap 40 millioner kroner. Det betyder, at Vordingborg Kommune i tæt samarbejde med partnerne Klintholm Gods, Naturstyrelsen Storstrøm, Ravn-Nature og Geocenter Møns Klint kan sætte gang i arbejdet med at forbedre, sammenbinde og ny-etablere over 300 hektar kalkoverdrev med henblik på at redde den sjældne og meget truede sommerfugl, Sortplettet Blåfugl - og samtidig sikre fremtiden for fem af de mest truede orkideer i Danmark.

Ud over støtte fra EU’s LIFE Fond gennemføres projektet med finansiel støtte fra 15. Juni Fonden, Aage V. Jensen Naturfond og Den Danske Naturfond. Projektet løber fra 2023-2028 og har et samlet budget på knap 40 mio. kroner, hvoraf to-tredjedele kommer fra EU`s LIFE Fond.

Blandt de planlagte tiltag er bl.a. omlægning af ca. 150 ha agerland og plantageskov til kalkoverdrev, omlægning og udtynding af løvskov for at skabe lysåbne orkidé- og sommerfugleskove, etablering af store græsningsfolde med kreaturer, geder og Exmoor heste, højprofileret publikumsudstilling på GeoCenter Møns Klint og ekskursioner for turister og skoleklasser.

Samlet set omfatter projektet et samlet område på 600 hektar på Østmøn, i daglig tale kaldet ’Høje Møn’.

Du kan også læse nyheden om LIFE Orchids-projektet på Vordingborg Kommunes hjemmeside.

 

Kom til temamøde og hør mere

 

På forårets temamøde torsdag den 13. april 2023 vil vi også komme ind på projektet LIFE Orchids. Alle interesserede er velkomne - eneste forudsætning er forudgående tilmelding.

Orkidéer på Hundevæng Overdrev