Møn, de omkringliggende øer og vandområder er en del af UNESCOs verdensomspændende netværk af biosfæreområder. Samtidig er Møn og Nyord udpeget til Nordens første Dark Sky Park og Community af International Dark Sky Association (IDA). Begge udpegninger hylder den mønske natur som værende i verdensklasse og anerkender de lokales indsats for en bæredygtig udvikling i samspil med naturen. 

Om Møn Biosfære

Udviklingstankerne i UNESCOs biosfæreprogram har siden udpegningen i 2017 været rodfæstet på Møn. Mennesker, myndigheder og virksomheder har en grundlæggende respekt for den natur, de bor og arbejder i, og en forståelse for naturens bidrag til den lokale økonomi. Det harmonerer godt med, at bevarelse af den artsrige natur, den rige kulturarv og den lokale udvikling af erhvervsliv, uddannelse og bosætning i samspil med naturen er i fokus i biosfæreområder.

Lille Luftfoto Moensklint Thomas Ix Til Biosfære

Flere facts om Møn Biosfæreområde

Biosfæren er det rum, der omgiver os med alle levesteder og arter på land, i vandet og i luften. Møn Biosfæreområde udgør en del af Vordingborg Kommune og er Danmarks første og indtil videre eneste biosfæreområde.

Fiskehejre i vandet ved Nyord Enge

Visionen

Visionen for Møn UNESCO Biosfære er at være et internationalt anerkendt eksempel på bæredygtigt forvaltet skandinavisk kystnatur. Dette sker under mottoet: "Vi tager lokalt ansvar for fællesskab, livskvalitet og vækst i samspil med naturen".

Nærbillede af humlebi på et blad

Verdensmål i Møn UNESCO Biosfæreområdet

Siden FN’s verdensmål blev vedtaget i september 2015 har UNESCO-biosfæreprogrammet arbejdet på at bidrage til indsatsen for at nå målene under overskriften ”Local Actions for the SDGs”, og verdensmålene er en integreret del af biosfæreprogrammet (UNESCO, 2021). Biosfæreområder er således modelområder for bæredygtig udvikling og for lokal implementering af FN’s Verdensmål.

Sådan arbejder vi

Møn UNESCO Biosfære udgør en samarbejdsplatform for lokal videndeling, diskussion, planlægning og konkrete projekter, der støtter op om biosfæreområdets vision og målsætninger. Det er det lokale samarbejde mellem aktørerne, der driver Møn Biosfæreområde med regional, national og international støtte - bl.a. i form af finansiering og tilførsel af viden.

Stege Morten Pihl

Organisation

Vordingborg Kommune er den offentlige myndighed med ansvar for Møn UNESCO Biosfæreområdet. Biosfæresekretariatet har ansvaret for det lokale netværkssamarbejde og udviklingsprojekter, implementering og organisering af det internationale biosfæresamarbejde samt formidling, kommunikation og branding af biosfæreområdet.

Board Walk på Møns Klint i efteråret 2016

UNESCO Man & Biosphere (MAB)

Som biosfæreområde er Møn en del af det UNESCO-program, der hedder Man & Biosphere (MAB). Af alle UNESCO-programmer er biosfæreområder de steder, der lægger mest vægt på mennesker i samspil med naturen.

272571693 144536191297632 2098486517106402763 N

Fokusområder 2022-2027

Sammen med en engageret lokalbefolkning, lokale virksomheder og foreninger udvikler og gennemfører vi indsatser og projekter med fokus på, hvordan man lever og arbejder i samspil med naturen. Vi har i vores Udviklings- og Handlingsplan defineret seks fokusområder for vores arbejde med fokus på livet på land, livet i vand og det naturlige og uforstyrrede nattemørke.

Salomon vandrestøvle i sand

Udviklingsprojekter

Vi arbejder med forskellige udviklingsprojekter indenfor vand, land og det naturlige, uforstyrrede nattemørke. Projekterne omfatter bl.a. Dark Sky, bæredygtigt erhvervsliv og turisme, mere og bedre natur, udvidelsen af biosfæreområdet og meget mere.

Kontakt vores biosfærekoordinator

 

Hvis du vil vide mere om Møn UNESCO Biosfære:

• Vores projekter
• Vores ambassadørkoncept
• Dark Sky Møn & Nyord
• Vores organisatoriske baggrund