308457486 393814226287466 7620175859481422337 N

Vil du være med til at tage lokalt ansvar for fællesskab, livskvalitet og vækst i samspil med naturen? Meld dig som ambassadør for Møn UNESCO Biosfære.

Fisketank Sildemarked

Bliv Møn UNESCO biosfæreambassadør

 

Hvis du som privatperson, forening eller virksomhed ønsker at støtte op om værdierne i Møn Biosfære og deltage aktivt i biosfærenetværket, så har du mulighed for blive biosfæreambassadør. 

Udviklingen af Møn UNESCO Biosfære er i høj grad båret af ambassadørenes indsats og samarbejde på tværs, hvor virksomheder, foreninger og frivillige er med til løfte opgaven med at sikre lokalsamfundets udvikling i samspil med naturen.

Som ambassadør træffer du nogle personlige eller organisatoriske valg om handlinger, der støtter op om lokal bæredygtig udvikling. Små eller store handlinger, der gør en forskel lokalt såvel som globalt. Sæt fokus på det, der passer til dig, og hvem du er. Det er fint med en afgrænset indsats, for alle kan ikke alt. Men sammen kan vi rigtig meget.

Du har som biosfæreambassadør mulighed for at vælge også at blive Dark Sky-ambassadør og sætte særligt fokus på at være med til at bevare det uforstyrrede nattemørke.

Som ambassadør bliver du en del af et netværk med andre lokale ambassadører. Du deler lokalviden om Møn biosfæreområde / Dark Sky Møn og er med til at styrke identiteten og ’brandet' Møn UNESCO Biosfære / Dark Sky.

Du er med til at samle lokalsamfundet og forbinde mennesker med naturen. Og du får en ramme for at tage initiativ til at skabe forandring gennem nye eller eksisterende lokale projekter, der fremmer lokal bæredygtighed.

Krav til vores ambassadører

 

Du kan ansøge om blive ambassadør som privatperson, virksomhed, forening, borgergruppe, institution eller organisation. Kravet er, at du bakker op omkring Møn UNESCO Biosfæres værdigrundlag for udvikling i samspil med naturen. 

Du vil i ansøgningen blive bedt om at opstille mål for og give eksempler på, hvordan du/din organisation gennem dit virke og daglige liv/praksis understøtter Møn UNESCO Biosfære og/eller Dark Sky. Dette skal formuleres i form af et biosfære/Dark Sky-løfte. 

Der er ikke etableret et organ, der følger op på, om du lever op til dine målsætninger. Det skal du selv gøre. Vi er i overvejelser omkring, hvordan biosfærenetværket også kan blive en ressource ift. denne selvevaluering.

Ambassadører skal have geografisk tilknytning til Møn biosfæreområde og være bosat i Vordingborg Kommune. Det betyder, at man som privat ambassadør skal have adresse i kommunen enten som fastboende eller som flexboligejer. Som erhvervsambassadør skal virksomheden have adresse i Vordingborg Kommune.

 

Du kan ansøge om at blive ambassadør her.

57660772

Som ambassadør får du

 

 • Velkomstpakke med et Møn UNESCO Biosfæreambassadør-skilt i metal og markedsføringsmateriale.
 • Invitation til temamøder og netværkscafé-møder.
 • Mulighed være en del af biosfærefællesskabet, herunder at igangsætte nye projekter med hjælp og rådgivning fra biosfæresekretariatet.
 • Information om aktiviteter og projekter med tilknytning til Møn UNESCO Biosfære direkte i din mailbakke via nyhedsbrev, som udsendes løbende.

 

Særligt for private ambassadører

 • Mulighed for at blive præsenteret som biosfære-ambassadør på Møn UNESCO Biosfære-hjemmesiden. 

 

Særligt for erhverv / institutioner / foreninger

 • Invitation til erhvervsnetværksmøder
 • Gensidig branding, der gavner den bæredygtige udvikling – bl.a. biosfærelogo til formidling, præsentation på Møn UNESCO Biosfære-hjemmesiden.
 • Mulighed for at udbyde biosfære-aktiviteter og evt. markedsføring via Møn UNESCO Biosfæres kommunikationskanaler.
Sortplettet Blåfugl på græsstå

Ambassadørernes indsatser

 

Møn UNESCO Biosfære realiseres i kraft af de ambassadører, som støtter op, lever værdierne og bidrager til lokal, bæredygtig udvikling. Her er nogle eksempler på, hvad ambassadørerne arbejder med:

 • Grøn omstilling i virksomheder
 • Vilde haver og bistriber til fordel for insekter og vilde bier
 • Omlægge til vild natur eller økologi
 • Installere Dark Sky-venlig belysning og formidle om Dark Sky
 • Plantning af træer
 • Indsamling af affald
 • Skabe lokale fællesskaber omkring sårbare familier, f.eks. ‘Mad til familier’
 • Inspiration til gode liv lokalt
 • Trivsel for børn og unge via fællesskab og aktivitet
 • Ansvarligt forbrug og håndtering af affald og energi
 • Naturplejeindsatser
 • Foreninger, der laver initiativer, hvor man arbejder for bevarelse af sjældne arter, formidling af biosfæren, lokale fællesskaber og/eller bæredygtig lokal udvikling.
 • Arbejde med at udbrede Sporløs Færd i naturen.

Biosfæresekretariatet

 

Koordineringen af ambassadører er organisatorisk placeret i Biosfæresekretariatet, som har kontor både på rådhuset i Vordingborg og i House of Møn i Stege. 

Sekretariatet står for koordineringen af aktiviteterne i Møn UNESCO Biosfæreområdet - herunder møder og projekter for og med ambassadører - og kan bistå med sparring, hjælp og rådgivning til projekterne.

Kommunikation af aktiviteter og projekter udgår også herfra.

Birketræer i modlys

Kontakt vores biosfærekoordinator

 

Hvis du vil vide mere om Møn UNESCO Biosfære:

• Vores projekter
• Vores ambassadørkoncept
• Dark Sky Møn & Nyord
• Vores organisatoriske baggrund