Nyhed 18. august 2023

Netværket Biosphere for Baltic har modtaget tæt på 3,6 millioner euro i EU-støtte. Projektet Supported by Nature er blevet udvalgt som et kerneprojekt af overvågningsudvalget for Interreg Baltic Sea Region.

Østersøen Set Fra Slotshaven, Møn. Foto Vordingborg Kommune

Et nyt samarbejdsprojekt

 

Supported by Nature er et nyt samarbejdsprojekt for det internationale netværk af UNESCO biosfæreområder omkring Østersøen, kaldet Biosphere for Baltic. Projektet har til formål at øge forståelsen af naturbaserede løsninger, og hvordan de bidrager til forbedrede miljøforhold og fremme af biodiversiteten I Østersøen. Det langsigtede mål er, at et bedre vidensgrundlag vil føre til hyppigere og mere fyldestgørende brug af naturbaserede løsninger i planlægningsprocesser, samt i land- og havforvaltning. I løbet af projektet vil der blive udviklet mindst 13 læringssteder om naturbaserede løsninger, med særlig fokus på temaerne multifunktionelle vådområder, kystvandshabitater og vandløbsrestaurering.

 

Projektet vil afprøve metoder til etablering af læringssteder om naturbaserede løsninger i samarbejde med lokale interessenter, samt metoder til at øge forståelsen for naturbaserede løsninger og hvordan de kan bidrage til bedre biodiversitet i Østersøen.

Inden for Møn UNESCO Biosfæreområde fokuserer projektet Supported by Nature på at arbejde med kystvandshabitater. Den største aktivitet i det nye EU-projekt er etablering af et forsøgsstenrev i biosfæreområdet, der samtidig bliver et af projektets læringssteder. Til dette formål vil vi i første omgang afsøge muligheden for at etablere en stenrevsforening der kan organisere lokale interessenter, og samarbejde med Vordingborg Kommune samt Møn UNESCO Biosfære om etableringen af forsøgsstenrevet. 

            

En forundersøgelse skal bidrage til at afdække mulige lokaliteter for et forsøgsstenrev, samt lave projektforslag til størrelse og omfang.  Endelig skal projektet realiseres, bl.a. med hjælp fra den kommende stenrevsforening. Det kommende stenrev skal fungere som et læringssted med tilhørende formidling, der skal medvirke til at inspirere andre til lignende aktiviteter, der kan fremme biodiversiteten i Østersøen. Sideløbende med arbejdet med stenrevet, arbejdes der på helt kystnær formidling med f.eks. fiskebørnehaver i en havn eller lignende.

Østersøen Set Fra Slotshaven 2, Møn. Foto Vordingborg Kommune
Skærmbillede 2024 04 08 085718

Supported by Nature 

 

Supported by Nature er finansieret af EU gennem Interreg Baltic Sea Region program 2021-2027 og blev bevilget som et kerneprojekt under prioritet 2: Vandsmarte samfund. Kerneprojekter forbereder, afprøver og overfører praktiske og holdbare løsninger, og er det vigtigste værktøj til at levere den forandring, som Interreg Baltic Sea Region programmet sigter mod.

Projektpartnere er Rönneby Kommun (Leadpartner, Sverige), Turku University of Applied Sciences (Finland), Estonian University of Life Sciences (Estland), Słowinski National Park (Polen), Sydøstlige Rügen Biosfærereservat (Tyskland), Vordingborg Kommune (Danmark), Marine Education Center i Malmø (Sverige), Kristianstads Kommune (Sverige) og Nedre Dalälven Association (Sverige).

Associerede partnere er byen Pargas (Finland), Hiiumaa Development Centre (Estland) og Swedish University of Agricultural Sciences (Sverige).

Projektet løber fra 2023 til 2026 og har et totalbudget tæt på 4,5 mio. euro. Budgettet finansieres med 3,6 mio. euro fra interreg programmet og resten finansieres af projektpartnerne.   

Netværket Biosphere for Baltic

 

Supported by Nature-projektet er udviklet i Biosphere for Baltic netværket med økonomisk støtte fra det svenske institut.

 

Biosphere for Baltic er et netværk af ni UNESCO Biosphere Reserves (BR) og en aspirerende BR i syv lande omkring Østersøen. Netværket blev indledt som et fælles engagement under FN's havkonference i juni 2017. Det blev lanceret for at øge udbredelsen af god praksis fra biosfæreområderne i Østersøregionen, både inden for og uden for netværket

Karta Bfb 1