Kom til efterårets Biosfære Temamøde hvor vi sætter fokus på en mulig udpegning som UNESCO Verdensarv på Møns Klint.

Verdensarv på Møn

 

I slutningen af september blev det første udkast til en ansøgning om at gøre Møns Klint til UNESCO Verdensarv sendt afsted, til et såkaldt 'teknisk tjek' hos UNESCO-kommissionen i Paris.

 

Ansøgningen har til hensigt at nominere Møns Klint til geologisk verdensarv under temaet 'glaciale og periglaciale sites' og bliver i så fald det første glacialtektoniske site på listen [jf. et landskab skubbet op af tektoniske kræfter fra gletsjere under den sidste istid]. Når feedback fra det tekniske tjek er modtaget, kan den endelige ansøgning redigeres og forhåbentlig sendes afsted pr. 1. feb. 2024, hvorefter en afgørelse vil blive truffet, efter ca. halvandet år, på UNESCO kommissionens årsmøde i sommeren 2025.

308457486 393814226287466 7620175859481422337 N
Klinten Efterår MJH

Program efterårets temamøde

 

16.00 Velkomst

16.10 Møns Klint som UNESCO Verdensarv - status og overvejelser v./ Eliza Jarl Estrup

Ansøgningen har til hensigt at nominere Møns Klint til geologisk verdensarv under temaet 'glaciale og periglaciale sites' og bliver i så fald det første glacialtektoniske site på listen [jf. et landskab skubbet op af tektoniske kræfter fra gletsjere under den sidste istid]. Når feedback fra det tekniske tjek er modtaget, kan den endelige ansøgning redigeres og forhåbentlig sendes afsted pr. 1. feb. 2024, hvorefter en afgørelse vil blive truffet, efter ca. halvandet år, på UNESCO kommissionens årsmøde i sommeren 2025.

16.50 Kaffepause

17.05 Introduktion til Projekt ’Længe leve Østmøn’ - Fysisk og strategisk udviklingsplan for natur og outdoorområderne på Østmøn v/ Arkitekt og Rådgivningsfirmaet DETBLÅ

Vordingborg Kommune har med støtte fra Dansk Kyst- og Naturturisme lavet aftale med arkitekt- og rådgivningsfirmaet DETBLÅ om udarbejdelse af en fysisk-strategisk udviklingsplan for natur- og outdoorområderne på Østmøn. Planen skal skabe mere balance mellem naturbeskyttelse og outdoor-oplevelser og udpege en retning for at løse de problematikker, der opleves i området nu.

17.30 Sporløs Færd i naturen – Biosfæreprojekt med fokus på ansvarlig færden i Møns fantastiske natur v/ biosfærekoordinator Katrine Dietrich

17.55 Tak for i dag

Det praktiske

 

Mødet afholdes i et samarbejde med Geocenter Møns Klint. Det er gratis at deltage, men kræver forudgående tilmelding.

Tilmeldingen er lukket.

Sted: Mødet vil foregå torsdag d. 9. november på Thorsvang Museum, Thorsvang Allé 7, 4780 Stege kl. 16-18.

 

Efterårsblade på gren